Collega in beeld: Karlina

Ik ben Karlina de Vries en woon in Oude Niedorp. Ik ben 4e-jaars Built Environment studente aan de Hogeschool van Amsterdam. De afstudeerrichting die ik heb gekozen, is Projectmanagement. Naast mijn studie, werk ik bij Scholtens in het uitvoeringsteam op Holenkwartier in Hoorn. Project Holenkwartier zit vol uitdagingen omdat er wordt gewerkt met verschillende bouwmethodes. Hier leer ik mijn theoretische kennis uit te voeren in de praktijk.

Op de bouwplaats hou ik mij vooral bezig met veiligheid. Van mijn bevindingen maak ik een veiligheidsrapport die ik dan weer bespreek met de vaklieden. Ik help zoveel mogelijk bij het doorvoeren van verbeteringen. Ik merk daarbij dat er verschillende belangen spelen. Goede communicatie is heel belangrijk om een gezamenlijk doel na te streven.

Begin 2024 ga ik stage lopen. Hierna zal ik afstuderen en het werkveld in gaan.

Ik vind het erg leuk om bij Scholtens Bouw aan de slag te zijn. Ik ben blij met deze kans om hier al werkenderwijs te leren!

Deel